چسب و رزین

چرم

دباغی چرم

چرم

تکمیل کننده و پر کننده سطح چرم

پارچه

آهار پرزگیر و پرکننده پارچه

نبافته

آهار و پوشش منسوجات بافته و نبافته

کفش

چسب مخمل

بام

پوشش عایق بام و پوشش های آب بند

رنگ

رنگ داخل ساختمان

بی اثر

چسب بی اثر

برق

چسب نواری برق

سلفون

چسب سلفون کشی

foom

چسب فوم

لیبل

چسب لیبل

نواری

چسب نواری